NP Huascarán v Peru

Navštivte Huascarán v Peru s nejvyšší horou země

Národní park Huascarán v Peru zdolává nejvyšší zasněžený vrch ve výšce 6 768 m, n.m., který zaujímá většinu pohoří Cordillera Blanca.

 • Je pojmenovaný podle stejnojmenné nejvyšší hory Huascarán v Peru.
 • Cordillera Blanca přezdívané jako „Bílé pohoří“ tvoří znatelnou část pohoří a horských hřebenů And, dosahuje až do dálky 7500km, rozprostírající se podél západního pobřeží Jižní Ameriky.
NP Huascarán v Peru
Petra Silva Monreal
Garant destinace Latinská Amerika

"Latinská Amerika je plná neuvěřitelných lákadel, kterým se prostě nedá odolat."

neváhejte se na nás obrátit
+420 774 414 644, +420 216 216 439
NP Huascarán Peru

Proč navštívit Huascarán?

Neobyčejná aktivní dovolená plná nádherné drsné přírody v tempu atraktivní horské turistiky, kterou zvládne i nezkušený turista či horolezec amatér. Fantastická podívaná na nejzalednější tropická pohoří s ostrým kontrastem na okolní zelenou zemědělskou krajinu, nádherné mraky zrcadlející se z výšky v lagunách, a další významné vrcholy jako např. Alpamayo a Pisco.

 • Dechberoucí ledovce, horská jezera (např. nejoblíbenější jezera Lianganuco), mozaika políček v krásných údolích a několik divokých přítoků hlavních řek – Santa, Pativilca a Maraňón.
 • Vzácná fauna a flóra a jejich přirozené ekotopy.
 • Typické alpínské tvary reliéfů v údolích Národního parku Huascarán, vzniklé díky aktivní činnosti ledovců, stálého sněhu a vody.
 • Dobrodružství v samotné džungli Amazonské pánve.
 • Proměnlivé horské počasí, čerstvý vzduch a bohaté návětrné svahy.
NP Huascarán Peru

Ledovce

Podle výzkumů a mnoha studií ledovce mizí v Cordillera Blanca stejně jako na mnoha dalších místech světa. Velký vliv má především oblačnost, která zamezuje dlouhovlnné záření pronikat na povrch ledovců.

 • Množství srážek, které je ovlivňováno pravidelnými periodami klimatických jevů El Niño a La Niña a vzdušná vlhkost, která reguluje množství dostupné energie pro výpar. Bližší informace o počasí v Peru.
 • Ústup ledovců je zaznamenán i v množství horských jezer daných pohoří, které se v NP Huascarán tvoří.
NP Huascarán Peru

Počasí a klima v NP Huascarán

Klima parku je ovlivněno zejména polohou pohoří. Počasí v NP Huascarán můžeme rozdělit na dvě hlavní období, a to na: období dešťů a srážek, které začíná mezi měsíci prosinec a březen a způsobuje vlhké větry vanoucí od Amazonie a období sucha, které začíná mezi měsíci květen a říjen. Východní svahy jsou pravidelně zásobovány srážkami, přesahující až 3000mm/rok.

 • Rozlišuje se zde několik vegetačních stupňů. Nejníže (mezi 3 až 3,500m) leží ekosystém horský tropických trav, který je poměrně nejsušší a nejteplejší. Nad ním najdeme horský vlhký tropický les, který už je o něco chladnější a humidnější.
 • Dále také velmi vlhký subalpinský tropický les tzv. paramo. Nad hranicí souvislého lesa, která je mezi 4500 až 5000 m n. m. se dále nachází pásmo andské tundry (puna).
 

Největší zajímavosti a fakta Huascaránu

Národní park Huscarán byl založen v roce 1975 na ploše 3400 km2. O dva roky později byl zařazen do programu Člověk a biosféra a v roce 1985 se zapsal na seznam světového dědictví UNESCO.
Ročně park navštíví téměř 15 000 turistů. V parku se nachází téměř 663 ledovců, 296 jezer a 41 přítoků hlavních řek.

 • Huascarán v Peru je domovem pro různé druhy živočichů jako jsou např.: puma americká, medvěd brýlatý, kočka pampová, kočka horská, jelen andský, lama guanaco, kondor andský, pták kolibřík či pasející se stáda dobytka a další. Přestože se jedná o Národní park domorodci či cizinci zde stále loví zvířata, což značně narušuje místní ekosystém.
 • Bohatá flóra zde nabízí asi okolo 800 druhů rostlin. Mezi nejznámější patří nejvyšší bylina světa Puya raimondi, jejíž obrovské květenství dosahuje do výšky až 9 m anebo nejvýše rostoucí strom na světě Queñua.
 • V parku se nachází také několik místních aktivních nalezišť těžby uhlí. Těžba je zde ale již oficiálně zakázána, a tato činnost je nelegální.
 • Populární pro turisty je zde také jízda na koni, lyžování či archeologické exkurze (např. archeologické naleziště a muzeum v Chavínu) pod vedením zkušených průvodců.
NP Huascarán Peru

Tropická pohoří v parku Huascarán

Pohoří Cordillera Blanca, označované jako Bílé pohoří vzniklo podsouváním oceánské desky Nazca pod pevninskou jihoamerickou desku. Pohyb desky Nazca pokračuje dodnes rychlostí asi 8 cm/rok, což má za následek častá zemětřesení, aktivní vulkanickou činnost či sopečné projevy, sesuvy půdy, záplavy a dokonce i hrozící nebezpečí laviny.

 • Cordillera Blanca tvoří několik víceméně samostatných masivů, které jsou navzájem odděleny přítoky Rio Santa.
 • Pohoří Andy rozdělujeme na tři základní části: severní – ležící v Ekvádoru, Kolumbii a Venezuele, jižní na hranicích Chile a Argentiny a dále střední, kam se právě řadí Cordillera. Její údolí odděluje Cordillera Blanca od Cordillera Negra, neboli Černého pohoří. Nejvyšší vrchol je zde Pico Rocarre, který dosahuje výšky 5187 m n. m.
 • Celkově pohoří zahrnuje třicet šestitisícových vrcholů včetně nejvyšší hory Peru Huascarán (6768 m n. m.). a zároveň čtvrté nejvyšší hory And.
 • Dále můžeme najít z významných vrcholů tohoto 170 km dlouhého pohoří směrem od severu k jihu, a to - Santa Cruz, Pucajircu, Chacraraju, Chopicalqui, Hualcan nebo Huantsán.

Mohlo by vás zajímat