Inkové, indiáni, zvyky a tradice

Inkové, indiáni, zvyky a tradice

Slova jako Amerika nebo Peru asi nejvíc ze všeho evokují indiány, původní obyvatele Jižní Ameriky. Indiáni obývali celý kontinent, dnes jsou nejvíce zastoupeni v tzv. “indiánských zemích”, jako Peru, Bolívie a Ekvádor. S větším či menším zastoupení indiánů se ale setkáme ve všech zemích.

  • Indiáni mnoha oblastí dodnes drží své tradice a styl. Respektujte to.
  • Indiáni jsou mnohem citlivější než Evropané - vycítí přezírání nebo naopak upřímnost!
  • Indiánský kolorit ve městech hledejte zejména v městských tržištích.
  • Navštivte hřbitov - bývají mnohem veselejší, než evropská místa posledního odpočinku.
Inkové, indiáni, zvyky a tradice
Petra Silva Monreal
Garant destinace Latinská Amerika

"Latinská Amerika je plná neuvěřitelných lákadel, kterým se prostě nedá odolat."

neváhejte se na nás obrátit
+420 774 414 644, +420 216 216 439
Inkové, indiáni, zvyky a tradice

Inkové a indiáni

Inkové a indiáni - dvě slova často spojovaná s Jižní Amerikou vznikla vlastně obě omylem. Kolumbus věřil, že doplul do Indie, a tak mluvil o obyvatelích Ameriky jako o indiánech.
Slovo “inka” je titul panovníka asi jako král nebo císař. Španělé po tomto titulu pojmenovali celou říši, Inckou říši, a její příslušníky nazvali Inky. Ve skutečnosti “Inkové” patřili pravděpodobně do kmene Kečuů a tito Kečuové ovládli mnoho jiných kmenů.

Inkové, indiáni, zvyky a tradice

Proč jsou dnes indiáni v Peru Kečuové

V době příchodu španělského dobyvatele Francisca Pizzara v roce 1532 ovládal většinu peruánského území vládce zvaný inka, se sídlem v Cuscu.
Inkův kmen mluvil kečujsky.
Nadvládu upevnil intenzivním pokečujštěním podmaněných kmenů. Proto v době příchodu Španělů indiáni mluvili kečujsky, o sto let dříve tomu bylo nejspíš úplně jinak.

Inkové, indiáni, zvyky a tradice

Peruánští indiáni

V Peru se ze současných 32 milionů obyvatel hlásí k indiánskému původu až 45% obyvatel a dalších 37% jsou míšenci Evropanů s indiány.
Navzdory 500 letému útlaku Evropanů si indiáni v Peru ponechali mnoho ze svých tradic a dokonce i víry.

Od druhé poloviny 20.století dochází k oživení indiánské kultury, k posílení jejich sebevědomí. Díky tomu a spolu s neustále rostoucím turistickým zájmem o indiánský svět dnes můžeme tolik obdivovat “indiánské” Peru.

Inkové, indiáni, zvyky a tradice

Indiánské náboženství

Indiáni byli po příchodu Evropanů násilně obracení na křesťanství. Přesto se kněžím a misionářům nepodařilo původní víru.
Díky tomu se v Peru vyvinul tzv.synkretismus, křesťanství se silnými vlivy a projevy původního andského náboženství.

  • Současné fiesty na svátky svatých v sobě dodnes nesou prvky dávných oslav Pachamamy, Matky Země, a dalších fenoménů, kterým indiáni přisuzovali božský původ.
  • Barevnost krojů, tanečních převleků nebo masek odkazují na tradice a dávný vkus, který pod rouškou křesťanské kultury zůstává živý dodnes.

Qoyllur Rit'i

Jakýmsi protějškem ve městě slaveném svátku Inti Raymi je Qoyllur Rit´i, který se odehrává na úpatí posvátné hory Ausengate. Tři dny před křesťanským svátkem Corpus Cristi se sejde v horách u Ausengate až 10 000 poutníků, kteří svou poutí uctívají horské duchy apu a zároveň si chtějí vyprosit úrodnost země i pro další zemědělský rok.

  • Poutníci stoupají až k hranici sněhu, odkud pak odnášejí kusy ledu, posvátnou hmotu, kterou pak rozmisťují do zavlažovacích kanálů.
  • Vše doprovází tanec, masky a syrová andská muzika.
Inkové, indiáni, zvyky a tradice

Inti Raymi

Největší indiánskou fiestou s inckými kořeny je oslava slunovratu Inti Raymi. Jedná se o velkolepé alegorické divadlo, během kterého se předvádí, jak asi inkové, jejich kněží a jejich poddaní vítali “znovuzrození slunce” během slunovratu.

Obřad za účasti stovek tanečníků v replikách inckých krojů začíná v hlavním cuscenském chrámu slunce ranním dobrozdáním Bohu Slunce. Dlouhý průvod v čele s představiteli incké honorace nesené na nosítkách pak prochází přes celé Cusco na vrch s inckými ruinami Sacsahuaman.
Zde po zbytek obřadu tančí a imitují další incké obřady, včetně symbolického obětování lamy.