Populární slavnosti Peru

Populární slavnosti Peru

Peru je zemí fiest, slavností, konaných při nejrůznějších příležitostech. Fiesty se nejčastěji pořádají na svátky křesťanských svatých, na oslavy založení měst a každoročně také na výročí vyhlášení peruánské nezávislosti.

Populární slavnosti Peru
Petra Silva Monreal
Garant destinace Latinská Amerika

"Latinská Amerika je plná neuvěřitelných lákadel, kterým se prostě nedá odolat."

neváhejte se na nás obrátit
+420 774 414 644, +420 216 216 439
Populární slavnosti Peru

Tradiční slavnosti indiánské

V peruánském Cuscu v blízkosti Machu Picchu se pak každoročně odehrává Inti Raymi, oslava zimního slunovratu, která vychází výhradně z incké tradice.
Ať už fiesta incká, křesťanská nebo světská, v každém případě tyto oslavy ukazují mentalitu současné Latinské Ameriky. Její nedílnou součástí jsou tanec, hudba a veselí.

NÁŠ TIP

Slavnosti obvykle provází dlouhá přehlídka tančících procesí, průvody jsou plné barevně oděných tanečníků či masek. Pro fotografy ráj.
Kdo ale nemá rád mačkanice v davu, ať se raději fiestám vyhne.

Populární slavnosti Peru

Náboženské fiesty

Náboženské fiesty vycházejí z křesťanského kalendáře. Za největší slavnost celého roku můžeme považovat únorový karneval, obdobu evropského masopustu. Nejvyhlášenějším městem pro karneval je město Puno na jiho Peru.

Tamní oslavy Panny Marie candelarské, Virgen de la Candelaria, jsou považovány za nejkoncentrovanější ukázku peruánského folkloru. Vyvrcholením tanečních procesí je tanec zvaný La Diablada, při kterém tančí až několik set hrozivých masek ďáblů najednou.

Populární slavnosti Peru

Semana Santa - svatý týden

Nejdůležitějším svátkem roku pro věřící je svatý týden, Semana santa.
Celý týden probíhají náboženská shromáždění, slavnostní mše, procesí se sochami svatých anebo s alegorickými výjevy z posledních dnů Ježíšova života a jeho vzkříšení.

Populární slavnosti Peru

Inti Raymi

Největší fiestou s předkolumbovskými kořeny je oslava slunovratu Inti Raymi, kterou obyvatelé Cusca obnovili a rozvinuli v 60.letech minulého století. Jedná se o velkolepé alegorické divadlo, připomínající jak asi inkové, jejich hlavní vládce, kněží a jejich poddaní vítali “znovuzrození slunce” během slunovratu.

  • Obřad za účasti stovek tanečníků v replikách inckých krojů začíná v hlavním cuscenském chrámu slunce ranním dobrozdáním Bohu Slunce.
  • Dlouhý průvod v čele s představiteli incké honorace nesené na nosítkách se pak prochází přes celé Cusco na vrch s inckými ruinami Sacsahuaman.
  • Zde po zbytek obřadu tančí a imitují další incké obřady, včetně symbolického obětování lamy.
Populární slavnosti Peru

Fiesty na oslavu založení měst

Oslavy založení Limy (18.ledna), Arequipy (15.srpna), Puno (4.listopadu) a dalších měst probíhají v modernějším stylu.

  • V centru měst probíhají koncerty peruánských umělců, svátek provází různé kulturní akce a na závěr hlavního koncertu vypukne ohňostroj. Obvykle nebývá nijak skromný.
Populární slavnosti Peru

Den vlasti

V den výročí vyhlášení nezávislosti Peru (28. července 1821) se po celé zemi odehrávají oslavy zvané El Día de la Patria, Den vlasti. Provází je (jak jinak) taneční průvody, lampionový průvod a ohňostroj.

  • V tento den si můžete vybrat, zda chcete bujaře slavit ve velkém městě a nebo pozorovat až dojemnou vážnost obyvatel nějaké malé zapadlé vísky, kde například děti zhotovily lampiony v podobě symbolů bojů za nezávislost.